Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ đăng ký bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thuỷ sản xuất khẩu (thời hạn có hiệu lực: không quy định).

8. Phí, lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu: 100.000 đồng/lô hàng (Biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).

10. Điều kiện thực hiện TTHC

Cơ sở có tên trong Danh sách ưu tiên.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;

- Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu.

 


Tải các biểu mẫu kèm theo tại ĐÂY
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây