Dịch bệnh

 
TT Tên chỉ tiêu(1)
Nền mẫu phân tích


(2)
Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc

(3)
Kỹ thuật/ thiết bị phân tích

(4)
Giới hạn phân tích (LOD/LOQ)


(5)
Đã được công nhận ISO/IEC 17025
(6)
Đã được chỉ định phục vụ QLNN về ATTP

(7)
Thời gian trả kết quả
(ngày)
(8)
1 Phân tích virus đốm trắng (WSSV) Tôm và giáp xác khác 06.2CL5/ST 2.2 PCR 10 copies/phản ứng X X 2-3
2 Phân tích virus đầu vàng YHV/GAV Tôm 06.2CL5/ST 2.3 PCR 20 copies/phản ứng X X 2-3
3 Phân tích virus hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu IHHNV 6.2CL5/ST 2.7 PCR 10 copies/phản ứng X X 2-3
4 Phân tích virus hội chứng Taura (TSV) 6.2CL5/ST 2.4 PCR 10 copies/phản ứng X   2-3
5 Phân tích virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) 6.2CL5/ST 2.8 PCR 10 copies/phản ứng X   2-3
6 Phát hiện virus đốm trắng WSSV, virus hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu IHHNV 6.2CL5/ST 2.10 Real-time PCR 10 copies/phản ứng X X 2-3
7 Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV), đầu vàng (YHV) và virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) 6.2CL5/ST 2.11 Real-time PCR 20 copies/phản ứng X X 2-3
8 Phát hiện virus đốm trắng WSSV 6.2CL5/ST 2.10 Real-time PCR 10 copies/phản ứng     2-3
9 Phát hiện virus hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu IHHNV 6.2CL5/ST 2.10 Real-time PCR 20 copies/phản ứng     2-3
10 Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV) 6.2CL5/ST 2.11 Real-time PCR 10 copies/phản ứng     2-3
11 Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) 6.2CL5/ST 2.11 Real-time PCR 10 copies/phản ứng     2-3
12 Phát hiện virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) 6.2CL5/ST 2.11 Real-time PCR 20 copies/phản ứng     2-3
13 Phát hiện virus đốm trắng WSSV 6.2CL5/ST 2.12 Real-time PCR 17 copies/phản ứng     3-4
14 Phát hiện virus hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu IHHNV 6.2CL5/ST 2.14 Real-time PCR 12 copies/phản ứng     3-4
15 Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV) 6.2CL5/ST 2.15 Real-time PCR 11 copies/phản ứng     3-4
16 Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) 6.2CL5/ST 2.13 Real-time PCR 23 copies/phản ứng     3-4
17 Phát hiện virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) 6.2CL5/ST 2.16 Real-time PCR 15 copies/phản ứng     3-4

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây