Chính sách chất lượng

       Là tổ chức đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (FSMS); đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn/hợp quy; đánh giá chứng nhận quá trình hợp quy; đánh giá chứng nhận VietGAP trồng trọt và thủy sản, giám định, kiểm nghiệm. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5 cam kết thực hiện các chính sách như sau:
  • Áp dụng, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý có hiệu quả phù hợp các quy định của tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn/quy định của Việt Nam: ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17021-3:2017, ISO/TS 22003:2013, ISO/IEC 17065:2012, ISO 9001:2015, TCVN ISO/IEC 17025:2017, ISO 17020:2012, Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT.

  • Luôn đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng về các thông tin có liên quan hoặc ảnh hưởng đến khách hàng, ngoại trừ trường hợp theo những yêu cầu đặc biệt mà pháp luật nước Việt Nam quy định. Công khai thông tin thích hợp, kịp thời về đánh giá và quá trình chứng nhận.

  • Không tạo ra bất kì sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động đánh giá, chứng nhận và các kết quả kiểm nghiệm.

  • Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận và nhân viên Trung tâm hoạt động.

  • Luôn cải tiến mọi hoạt động để chất lượng đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định ngày càng tốt hơn.

  • Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể CB, CNV của Trung tâm đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.
 Từ khóa: Chính sách, Chất lượng

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây