Vị trí chức năng

1. Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 5) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo quản, chế biến, phát triển thị trường và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Chất lượng vùng 5 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm Chất lượng vùng 5 đặt tại tỉnh Cà Mau.

3. Trung tâm Chất lượng vùng 5 phục vụ quản lý nhà nước theo phân công, phân cấp của Cục.

4. Trung tâm Chất lượng vùng 5 cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực được phân công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây