STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 451/QĐ-QLCL 04/09/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
2 425/QĐ-TTCL5 29/12/2016 Ban hành tạm thời mức thu công tác chứng nhận, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thuỷ sản theo yêu cầu các tổ chức, cá nhân.
3 286/2016/TT-BTC 13/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
4 2319/QLCL-CL1 08/11/2016 Xuất khẩu thuỷ sản vào Panama
5 2209/QLCL-CL1 26/10/2016 Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
6 05/QĐ-QLCL 04/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5
7 2374/QLCL-CL1 16/12/2013 Hướng dẫn triển khai Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT
8 48/2013/TT-BNNPTNT 11/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu
9 81/2013/NĐ-CP 18/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
10 59/2013/NĐ-CP 16/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
11 28/2013/NĐ-CP 03/04/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
12 48/2012/TT-BNNPTNT 25/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
13 1471/QĐ-BNN-QLCL 19/06/2012 Sửa đổi danh mục các chỉ tiêu hoá học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ NN&PTNT
14 14/2012/QH13 19/06/2012 Phổ biến, giáo dục pháp luật
15 38/2012/NĐ-CP 24/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
16 2864/QĐ-BNN-QLCL 23/11/2011 Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu
17 4029/QĐ-BNN-TCCB 16/12/2008 Thành lập Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5
18 29/2008/QĐ-BNN 27/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
19 379/QĐ-BNN-KHCN 27/01/2008 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn
20 68/2006/NĐ-CP 17/07/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây