Quy trình, thủ tục chứng nhận hệ thống

Người thực hiện Tiến trình Mô tả/ biểu mẫu
liên quan
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận hệ thống  theo biếu mẫu số: 01 CL5/QT.03a hoặc 01 CL5/QT.03b
Trung tâm kiểm tra hồ sơ, đánh giá sơ bộ và yêu cầu bổ sung (nếu cần)
Chuyên gia đánh giá Trung tâm cử đoàn chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, biểu mẫu 02 CL5/QT.01, chương trình đánh giá giai đoạn 1: 03 CL5/QT.01a/b
Đánh giá giai đoạn 1 để làm cơ sở để hoạch định tiến hành đánh giá giai đoạn 2
Báo cáo đánh giá giai đoạn 1 theo biểu mẫu số: 03 CL5/QT.04a/b
Chuyên gia đánh giá Trung tâm cử đoàn chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, chương trình đánh giá giai đoạn 1: 03 CL5/QT.01a/b
Đánh giá giai đoạn 2: nhận xét rõ ràng về việc có hoặc không kiến nghị chứng nhận/ tiếp tục chứng nhận
Báo cáo đánh giá giai đoạn 2: 03 CL5/QT.09 a/b
Báo cáo hành động khắc phục: 02 CL5/QT.04
Bộ phận thẩm xét hồ sơ
Thư ký ISO
Giám đốc Nafi5
Cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo biểu mẫu 03 CL5/QT.12, có thể tiến hành đánh giá bổ sung để thẩm sét hiệu quả hành động khắc phục/phòng ngừa
Ra quyết định chứng nhận mẫu số: 02 CL5/QT.11
 
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5
Định kỳ mỗi năm 01 lần (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết) NAFI5 sẽ cử đoàn chuyên gia đánh giá đến Tổ chức được chứng nhận để tiến hành giám sát việc duy trì thực hiện các yêu cầu so với HTQL được chứng nhận. Lịch đánh giá giám sát được thực hiện theo thông báo của NAFI5 số 03 CL5/QT.10 a/b.
Doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận sẽ thực hiện theo các bước chuẩn bị và tiến hành đánh giá như trên
Phòng CLTS/
Phòng CLNS
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5
Cấp lại giấy chứng nhận, sau 03 năm tiến hành đánh giá lại
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây