Tiêu chuẩn - chuẩn mực chứng nhận ATTP

TT Tiêu chuẩn - chuẩn mực Chi tiết
1 Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Tải về
2 Quyết định số 451/QĐ-QLCL ngày 05/09/2017 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy  sản về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5  Tải về
3 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Tải về
4 Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
5 Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ NN&PTNT về việc Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu Tải về
6 Quyết định số 1471/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/06/2012 của Bộ NN&PTNT về việc Sửa đổi Danh mục các chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ NN&PTNT Tải về
7 - Công văn 3997/TS-KHCN ngày 31/12/2001 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) về danh sách các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất nhập khẩu;
- Và các văn bản có liên quan
Tải về
8 Quy định 1169/2011 ngày 25/10/2011 của Hội đồng Châu Âu về thông tin thực phẩm đến người tiêu dùng Tải về
9 Quy định 1379/2013 ngày 11/12/2013 của Hội đồng Châu Âu về tổ chức thị trường chung đối với sản phẩm nuôi và sản phẩm thủy sản Tải về
10 Công văn 2440/QLCL-CL1 ngày 18/11/2014 của Cục QLCL NLS&TS về việc thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU Tải về
11 Công văn 157/QLCL-CL1 ngày 19/01/2015 của Cục QLCL NLS&TS về việc thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU Tải về
12 Công văn 748/QLCL-CL1 ngày 23/03/2015 của Cục QLCL NLS&TS về việc thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU Tải về
13 Công văn 1243/QLCL-CL1 ngày 13/05/2015 của Cục QLCL NLS&TS về việc thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU Tải về
14 Công văn 2000/QLCL-CL1 ngày 23/10/2017 của Cục QLCL NLS&TS về việc tên khoa học của mực ống xuất khẩu vào EU Tải về
15 Công văn 79/QLCL-CL1 ngày 12/01/2018 của Cục QLCL NLS&TS về việc thông báo cập nhật quy định của thị trường EU Tải về
16 Quyết định 1701/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/05/2019 của Bộ NN&PTNT về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm thực phẩm Tải về
17 Công văn 104/QLCL-CL1 ngày 23/01/2017 của Cục QLCL NLS&TS về việc xuất nhập khẩu thủy sản giữa Việt Nam và Hàn Quốc Tải về
18 Quy chuẩn Việt Nam 8-3: 2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm Tải về
19 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm" Tải về
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây