Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/2022/TT-BNNPTNT 17/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản
2 24/2018/TT-BNNPTNT 14/11/2018 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
3 21/2018/TT-BNNPTNT 14/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác định nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
4 1588/QĐ-BNN-TCCB 18/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
5 48/2012/TT-BNNPTNT 25/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
6 2374/QLCL-CL1 16/12/2013 Hướng dẫn triển khai Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT
7 379/QĐ-BNN-KHCN 27/01/2008 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn
8 1471/QĐ-BNN-QLCL 19/06/2012 Sửa đổi danh mục các chỉ tiêu hoá học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ NN&PTNT
9 2864/QĐ-BNN-QLCL 23/11/2011 Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu
10 4029/QĐ-BNN-TCCB 16/12/2008 Thành lập Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5
11 29/2008/QĐ-BNN 27/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
12 48/2013/TT-BNNPTNT 11/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây