Danh sách khách hàng Chứng nhận hệ thống

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP, ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ CHỨNG NHẬN
BỞI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 5 (NAFIQAD BRANCH 5)
(Cập nhật đến ngày 25/9/2016)
 
TT Số chứng chỉ Mã loại hình Tên, địa chỉ khách hàng Lĩnh vực chứng nhận Tiêu chuẩn Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
 
Đình chỉ/hủy bỏ/duy trì
1 NAFI5
006-HACCP/14
CII Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Saota - Nhà máy Thực phẩm An San
Lô B, khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
8/4/14 7/4/17  
2 NAFI5
009-FSMS/14
CI Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất nhập khẩu Hòa Trung
Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
FSMS TCVN ISO
22000:2007
5/5/14 4/5/17  
3 NAFI5
010-FSMS/14
CI Công ty TNHH Anh Khoa
335A, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
FSMS TCVN ISO
22000:2007
20/5/14 19/5/17  
4 NAFI5
011-HACCP/15
CIV Công ty TNHH An N Cường
Số 8, đường Phan Nhung, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
U.S FDA HACCP rules in 21 CFR Part 123
10/7/15 28/5/17  
5 NAFI5
014-FSMS/14
CI Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thuỷ sản CADOVIMEX II
Lô III-8, khu C, khu Công nghiệp Sađéc, tỉnh Đồng Tháp
FSMS TCVN ISO
22000:2007
18/6/14 17/6/17  
6 NAFI5
014-HACCP/14
CI Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thuỷ sản CADOVIMEX II
Lô III-8, khu C, khu Công nghiệp Sađéc, tỉnh Đồng Tháp
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
18/6/14 17/6/17  
7 NAFI5
016-HACCP/14
CI, CII Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Anh Nhân
42/3E, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
12/8/14 11/8/17  
8 NAFI5
016-QCVN/14
CI Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Anh Nhân
42/3E, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM
QCVN QCVN 02-02: 2009
/BNNPTNT
12/8/14 11/8/17  
9 NAFI5
017-FSMS/14
CI, CII Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
Số 89, ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
FSMS TCVN ISO
22000:2007
25/8/14 24/8/17  
10 NAFI5
018-QCVN/14
CI Công ty TNHH Chế biến Thủy sản XNK Minh Châu
Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
QCVN QCVN 02-02: 2009
/BNNPTNT
11/9/14 10/9/17  
11 NAFI5
022-FSMS/14
CI Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
FSMS TCVN ISO
22000:2007
27/12/14 27/12/17  
12 NAFI5
023-HACCP/15
DI Công ty TNHH Chế biến Hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
20/4/15 19/4/18  
13 NAFI5
024-HACCP/15
CI Công ty cổ phần CBTS & XNK Phương Anh
Ấp Lung Sình, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
12/6/15 11/6/18  
14 NAFI5
027-HACCP/15
CIV Công ty cổ phần Thành Thiên Lộc
Tổ 3, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
U.S FDA HACCP rules in 21 CFR Part 123
10/7/15 9/7/18  
15 NAFI5
027-FSMS/15
CIV Công ty cổ phần Thành Thiên Lộc
Tổ 3, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
FSMS TCVN ISO
22000:2007
10/7/15 9/7/18  
16 NAFI5
028-HACCP/15
CI Công ty TNHH Nhật Đức
234 quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)

 
13/8/15 12/8/18 Huỷ bỏ
(từ 5/8/16)
17 NAFI5
028-FSMS/15
CI Công ty TNHH Nhật Đức
234 quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
FSMS TCVN ISO
22000:2007
13/8/15 12/8/18 Huỷ bỏ
(từ 5/8/16)
18 NAFI5
020-HACCP/15
CIV Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu
108 quốc lộ 1A, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
10/8/15 9/8/18  
19 NAFI5
020-FSMS/15
CIV Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu
108 quốc lộ 1A, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
FSMS TCVN ISO
22000:2007
10/8/15 9/8/18  
20 NAFI5
029-HACCP/15
CI Công ty TNHH MTV CBTS Hoàng Long
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
HACCP U.S. FDA HACCP rules in 21 CFR Part 123 18/8/15 17/8/18  
21 NAFI5
030-HACCP/16
DI Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau
Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
4/4/16 3/4/19  
22 NAFI5
031-HACCP/16
CI Công ty TNHH MTV Thủy sản Anh Huy
94, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
6/4/16 5/4/19  
23 NAFI5
017-HACCP/16
CI Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu
Số 89, quốc lộ 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
18/5/16 24/8/17  
24 NAFI5
036-HACCP/16
CI Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Ngọc Trí
Khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
HACCP TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003)
6/6/16 5/6/19  
25 NAFI5
039-HACCP/16
CI Công ty CP CBTS Út Xi - Xí nghiệp CBTS Hoàng Phong
24, đường tỉnh 934, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
HACCP U.S. FDA HACCP rules in 21 CFR Part 123 6/6/16 5/6/19  
26 NAFI5
001-FSMS/16
CI Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững I
Số 99, quốc lộ 1A, ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
FSMS TCVN ISO 22000 :2007 21/6/16 20/6/19  
27 NAFI5
041-FSMS/16
CI Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau - Nhà máy Chế biến đông lạnh Cảng cá Cà Mau
Số 4, đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
FSMS TCVN ISO 22000 :2007 4/7/16 3/7/19  
28 NAFI5
042-QMS/16
22.22 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh CM
Đường D1, khu Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
QMS ISO 9001:2015 3/8/16 2/8/19  
29 NAFI5
004-QMS/16
10.20 Công ty TNHH CBTS & XNK Trang Khanh
Số 2/14, hẻm 1, tỉnh lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
QMS ISO 9001:2015 25/9/16 24/9/19  
30 NAFI5
004-FSMS/16
CI Công ty TNHH CBTS & XNK Trang Khanh
Số 2/14, hẻm 1, tỉnh lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
FSMS TCVN ISO 22000 :2007 25/9/16 24/9/19  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây