Dịch bệnh

 
TT Tên chỉ tiêu(1)
Nền mẫu phân tích


(2)
Phương pháp phân tích/tài liệu tham chiếu gốc

(3)
Kỹ thuật/ thiết bị phân tích

(4)
Giới hạn phân tích (LOD/LOQ)


(5)
Đã được công nhận ISO/IEC 17025
(6)
Đã được chỉ định phục vụ QLNN về ATTP

(7)
Thời gian trả kết quả
(ngày)
(8)
1 Phát hiện virus đốm trắng (WSSV), virus hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.10/2019 Realtime PCR 10 copies/phản ứng X X 2-3
2 Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV), đầu vàng (YHV) và virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.11/2019 Realtime PCR 20 copies/phản ứng X X 2-3
3 Phát hiện virus đốm trắng (WSSV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.12/2020
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.8)
Realtime PCR 45 chu kỳ: 17 copies/phản ứng;
40 chu kỳ: 19 copies/phản ứng
X X 2-3
4 Phát hiện virus đốm trắng (WSSV) Mẫu giáp xác 06.2CL5/ST 2.12/2020
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.8)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 45 copies/phản ứng - - 2-3
5 Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.13/2020 Realtime PCR 45 chu kỳ: 10 copies/phản ứng;
40 chu kỳ: 23 copies/phản ứng
X - 2-3
6 Phát hiện virus hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.14/2020
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.4)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 12 copies/phản ứng X - 2-3
7 Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.15/2020
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.7)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 11 copies/phản ứng X - 2-3
8 Phát hiện virus gây bệnh hoại tử cơ (IMNV) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.16/2020
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.5)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 15 copies/phản ứng X - 2-3
9 Phát hiện virus gây bệnh Decapod Iridescent (DIV1) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.17/2021
(Ref. Qiu and Et Al. 2020)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 45 copies/phản ứng X - 2-3
10 Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.18/2021
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.1)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 28 copies/phản ứng X - 2-3
11 Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy (NHP) Tôm và sản phẩm tôm 06.2CL5/ST 2.19/2021
(Ref. OIE 2019, Chapter 2.2.3)
Realtime PCR 40 chu kỳ: 110 copies/phản ứng X - 2-3

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây