Công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ công nhận là tổ chức chứng nhận có hệ thống chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm phù hợp theo ISO/TS 22003:2007
     Ngày 27/03/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Quyết định số 84.2013/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS) phù hợp theo ISO/TS 22003:2007 với phạm vi công nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 cho các lĩnh vực như sau:
 
Stt
No
Phạm vi công nhận
Accreditation Code
Mã thực phẩm
Food Category
1 C Chế biến 1 (các sản phẩm dễ hỏng từ động vật) bao gồm các công đoạn sau nuôi trồng, ví dụ giết mổ
Processing 1 (Perishable animal products) including all activities after farming, e.g. slaughtering
2 D Chế biến 2 (các sản phẩm dễ hỏng từ thực vật)
Processing 2 (Perishable vegetal products)
3 E Chế biến 3 (các sản phẩm giữ được lâu ở nhiệt độ môi trường)
Processing 3 (products with long shelf life at ambient temperature)
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây