Công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ công nhận là tổ chức chứng nhận có hệ thống chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp theo ISO/IEC 17021:2011
     Ngày 13/03/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Quyết định số 60.2013/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021:2011 với phạm vi công nhận: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các lĩnh vực như sau:
 
Stt
No
Mã EA
EA Code
Phạm vi công nhận
Accreditation Code
Phạm vi cụ thể theo mã NACE, Rev.2
Detail scopes according to NACE code, Rev.2
1 1 Nông nghiệp, thủy sản
Fishing, Agriculture
01: Trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn và các dịch vụ có liên quan/ Crop and animal production, hunting and related service activities
03: Đánh cá và nuôi trồng thủy sản/ Fishing and aquaculture
2 3 Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
Food products, beverages, tobaco
10: Sản xuất thực phẩm/ Manufacture of food products
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây