Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 81/QĐ-TTg 13/02/2023 Ban hành "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4"
2 61/QĐ-CCPT-VP 06/03/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5
3 1588/QĐ-BNN-TCCB 19/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
4 451/QĐ-QLCL 05/09/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
5 425/QĐ-TTCL5 30/12/2016 Ban hành tạm thời mức thu công tác chứng nhận, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thuỷ sản theo yêu cầu các tổ chức, cá nhân.
6 379/QĐ-BNN-KHCN 28/01/2008 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn
7 2864/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2011 Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuỷ sản xuất khẩu
8 4029/QĐ-BNN-TCCB 17/12/2008 Thành lập Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5
9 29/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
10 05/QĐ-QLCL 05/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây