Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Tiến hành kiểm dịch.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy khai báo kiểm dịch;

- Bảng sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thuỷ sản (nếu có);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thuỷ sản (nếu có);

- Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối với những loài có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện hoặc Danh mục các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu;

- Bản sao Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các phụ lục của Công ước CITES;

- Bản yêu cầu về các chỉ tiêu kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có);

- Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 10 (mười) ngày đối với thuỷ sản;

- Trong thời gian 05 (năm) ngày đối với sản phẩm thuỷ sản.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản);

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch.

8. Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch: 70.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

- Phí chẩn đoán thú y, kiểm dịch (Phụ lục 3, 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy khai báo kiểm dịch (mẫu 2).

10. Điều kiện thực hiện TTHC

- Khi có Điều ước Quốc tế, thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia quy định phải kiểm dịch; hoặc

- Khi có yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản.


Mẫu đơn, tờ khai: Phụ lục 2, Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây